Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2012

1049 31aa 500
"While he was singing I noticed his eyes were shiny with tears. I gave him my hand. He clasped it and kissed it. It was clear he was aware of his own fate. It was his goodbye, at least to the stage." - Monserrat Caballe about Freddie Mercury
Reposted fromginsty ginsty

November 28 2012

Reposted fromthebelljar thebelljar

November 24 2012

November 22 2012

November 20 2012

November 16 2012

October 11 2012

I always knew I was a star, and now the rest of the world seems to agree with me
— Freddie Mercury Queen
Reposted fromdawdler dawdler

September 15 2012

1939 a168
 
 IDEALNY Owacje na stojąco bo zjawia się  FREDDIE MERCURY !!
Reposted fromdawdler dawdler
4130 bc70 500
Jedno jest pewne, nie ma lepszego zespołu.
Reposted fromdawdler dawdler
3953 70c5 500
Reposted fromdawdler dawdler
3921 585b 500
Reposted fromdawdler dawdler
3895 cc29 500
Magic tour '86
Reposted fromdawdler dawdler
3869 3d07 500
Reposted fromdawdler dawdler
3839 c855 500
Reposted fromdawdler dawdler
3822 7322 500
Reposted fromdawdler dawdler
3794 9b37 500
Treść dedykacji, jaka znajduje się na solowej płycie Freddiego "Mr Bad Guy":
"Specjalne podziękowania dla Briana, Rogera i Johna za nie wtrącanie się. Specjalne podziękowania dla Mary Austin, Barbary Valentin za wielkie cyce i złe prowadzenie się, Winnie za wikt i opierunek. Ten album dedykuję mojemu kotu Jerry'emu - także Tomowi, Oscarowi i Tiffany'emu i wszystkim miłośnikom kotów we wszechświecie - chrzanić pozostałych."  
Reposted fromdawdler dawdler

September 04 2012

September 02 2012

Podczas nagrywania "News of the world" spotkaliśmy w studiu Sex Pistols ,raz przyszedł Sid. Sid był kretynem...to znaczy, naprawdę był idiotą.Odezwał się pierwszy "Ty jesteś ten Freddie Mercury- to ty przybliżasz balet masom, tak?!". Freddie nazwał go Simon Ferocious (Okrutny) a potem zapytał się go czy widział się w ten dzień w lustrze bo miał takie dziwne mazy na marynarce. 
— Roger Taylor (perkusista Queen)
Reposted fromginsty ginsty

August 30 2012

1393 abf7
Queen 1986
Reposted fromYELLOWBREEZES YELLOWBREEZES
Play fullscreen
Reposted fromsokoke sokoke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl